Proponujemy zwyciężanie - usługę prawną na najwyższym poziomie


Nasza współpraca z Klientami opiera się na trzech jasnych zasadach:

Zrozumieniu, zaufaniu i zaangażowaniu. Celem zawsze jest zwyciężanie. Opierając się na tym fundamencie wierzymy, że:

  • Nasze porady prawne powinny być pragmatyczne i ukierunkowane na rozwiązanie problemu oraz technicznie doskonałe
  • Jesteśmy ludźmi - a więc współdziałamy z naszymi Klientami jako istoty ludzkie, jak i profesjonaliści w swoim zawodzie
  • Nic nie jest poza naszym zasięgiem
  • W zakresie obsługi Klienta wszystko ma dla nas znaczenie

Zaufali nam


WOJTEK KUBIAK
CHOCOLATE SPOON
RAFAŁ BRZOZOWSKI
ZESPÓŁ FEEL
FUNDACJA IM. ANNY DYMNEJ
VIDEO
NEIL BLACK
ANIA WYSZKONI
BRACIA
SUMPTUASTIC
ZESPÓŁ ŁZY
MARTYNA JAKUBOWICZ
AGENCJA ARTYSTYCZNA GORGO
ROCK HOUSE ENTERTAINMENT
PATRYCJA KOSIARKIEWICZ
ZESPÓŁ PLATEAU

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Uzyskaj bezpłatną informację:
Zrozumienie

Zrozumienie

POTRZEBY KLIENTÓW SĄ KOMPASEM WYZNACZAJĄCYM KIERUNEK NASZEGO DALSZEGO DZIAŁANIA...

Zaufanie

Zaufanie

BUDOWANIE DOBRYCH I TRWAŁYCH RELACJI Z KLIENTAMI MOŻE OPIERAĆ SIĘ JEDYNIE NA JASNYCH ZASADACH...

Zaangażowanie

Zaangażowanie

WIERZYMY, ŻE INTERESY KLIENTÓW SĄ W SAMYM SERCU NASZEGO BIZNESU...

Zwyciężanie

Zwyciężanie

ZWYCIĘŻANIE TO OWOC NASZEJ PRACY, WYNIK ZROZUMIENIA, ZAUFANIA i ZAANGAŻOWANIA...

Kancelaria adwokacka działa we Wrocławiu, a także na terenie całej Polski.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi w zakresie prawa autorskiego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, oraz prawa cywilnego. Adwokat wrocławskiej kancelarii w zakresie prawa autorskiego świadczy usługi: kompleksowej ochrony i dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw m.in. do wszelkich utworów (muzycznych, scenicznych, naukowych, literackich, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fotograficznych, dzieł architektonicznych, audiowizualnych i wielu innych;
doradztwa w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, praw zależnych jak i ochrony wizerunku, korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego, obrót autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi ;
reprezentacji twórców i artystów w negocjacjach dot. umów wydawniczych praw licencyjnych; doradztwa w zakresie przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych; reprezentację w sprawach cywilnych i karnych na wszystkich etapach postępowania i przed wszystkimi sądami w sprawach z zakresu prawa autorskiego ; opracowywania i opiniowania projektów umów i porozumień oraz dochodzenia roszczeń na podstawie umów i porozumień. Doradztwo w zakresie oprogramowania typu open Skurce. Doradztwo w zakresie eksploatacji utworów w Internecie zarządzanie, racjonalizacja i audyty praw własności intelektualnej doradztwo prawne w zakresie nowych technicznych sposobów dystrybucji treści (Internet, telefonia mobilna),obsługę produkcji audiowizualnych, pomoc prawną w pozyskiwaniu licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej, pomoc i udział we wszelkich negocjacjach zw. z prawem autorskim zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. w sprawach o wykorzystywanie cudzych oznaczeń handlowych, niedozwolone naśladownictwo w działalności gospodarczej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy), ochrony dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych)