19.05.2019

Monte Cassino to dla mnie symbol drogi do wolności

– Każdemu dowódcy życzę, aby był tak ceniony, szanowany jak mój ojciec – mówi Anna Maria Anders, senator, córka gen. Władysława Andersa.