19.05.2019

Bezrobotna nie zapłaci 8 tys. zł za wypadek na rolkach

Zdarzenia losowe, które nastąpiły po rejestracji w urzędzie pracy, nie mogły odebrać związanych z tym uprawnień.