29.03.2020

Jaka odpowiedzianość za niewykonanie umowy w czasie pandemii koronawirusa

Znaczny wzrost liczby zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2 (Dalej: „Wirus”) szczególnie czyni aktualnym problem niewykonania czy też nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron stosunku zobowiązaniowego.