media/slider/1.jpg
Zrozumienie
media/slider/2.jpg
Zaufanie
media/slider/3.jpg
Zaangażowanie
media/slider/4.jpg
Zwyciężanie
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Uzyskaj bezpłatną informację:
a

Prawo autorskie

W zakresie prawa autorskiego Kancelaria adwokacka świadczy usługi:

 • kompleksowej  ochrony i dochodzenia   roszczeń w przypadku naruszenia praw  m.in. do wszelkich utworów  (muzycznych, scenicznych, naukowych, literackich, programów komputerowych, materiałów reklamowych, utworów plastycznych, fotograficznych, dzieł architektonicznych, audiowizualnych i wielu innych;  
 • doradztwa   w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, praw zależnych  jak i ochrony wizerunku, korzystania z dozwolonego użytku osobistego i publicznego, obrót autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi ;
 • reprezentacji  twórców i artystów w negocjacjach dot. umów wydawniczych praz licencyjnych;
 • doradztwa w zakresie przywłaszczeń autorstwa (plagiatów) oraz innych naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych;
 • reprezentację w sprawach cywilnych i karnych na wszystkich etapach postępowania i przed wszystkimi sądami w sprawach z zakresu prawa autorskiego ;
 • opracowywania  i opiniowania projektów umów  i porozumień oraz dochodzenia roszczeń na podstawie  umów i porozumień.
 • zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi
 • doradztwo w zakresie oprogramowania typu open Skurce
 • Doradztwa w zakresie eksploatacji utworów w Internecie
 • zarządzanie, racjonalizacja i audyty praw własności intelektualnej
 • doradztwo prawne w zakresie nowych technicznych sposobów dystrybucji treści (Internet, telefonia mobilna),
 • obsługę produkcji audiowizualnych, pomoc prawną w pozyskiwaniu licencji na korzystanie z praw własności intelektualnej,
 • pomoc i udział we wszelkich  negocjacjach zw.  z prawem autorskim
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji (np. w sprawach o wykorzystywanie cudzych oznaczeń handlowych,  niedozwolone naśladownictwo w działalności gospodarczej, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, renomy firmy),
 • ochrony dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku, dobrego imienia osób prywatnych i renomy podmiotów gospodarczych),