media/slider/1.jpg
Zrozumienie
media/slider/2.jpg
Zaufanie
media/slider/3.jpg
Zaangażowanie
media/slider/4.jpg
Zwyciężanie
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Uzyskaj bezpłatną informację:
c

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria adwokacka świadczy usługi:

 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • zaskarżanie czynności dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • reprezentacja w postępowaniach spadkowych: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • reprezentacja w postępowaniu wieczysto-księgowym
 • sprawy o eksmisje
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • postępowania z zakresu ochrony własności i posiadania
 • dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym (windykacja należności)
 • prowadzenie negocjacji
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy  zakresu zobowiązań
 • sprawy z zakresu służebności ( służebności przesyłu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
 • sporządzania pozwów odszkodowawczych  oraz reprezentacji na etapie postępowania sądowego w tych sprawach
 • reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych oraz sądowych przeciwko ubezpieczycielom  z tytułu zdarzeń drogowych, wypadków z polis oc i Ac,
 • reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych oraz sądowych przeciwko ubezpieczycielom za szkody osobowe
 • odszkodowania od zarządców dróg